ATNAUJINTI MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO INSTRUMENTAI

PPT specialistai kviečia susipažinti
2021-10-07
KVIEČIAME DALYVAUTI ETNINĖS KULTŪROS OLIMPIADOS PIRMAME ETAPE
2021-10-11

ATNAUJINTI MOKYKLŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO INSTRUMENTAI

QES online Lietuva sistemoje – atnaujinti mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentai

IQES online Lietuva (iqesonline.lt) sistemoje įkelti bandomieji mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo instrumentų projektai (toliau – klausimynai). Jie pritaikyti mokykloms, įgyvendinančioms bendrojo ugdymo programas, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms (teikėjams). Klausimynų projektai parengti įgyvendinant projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) veiklas.

IQES online sistemos vertinimo centre galima rasti plačiojo įsivertinimo klausimynus bendrojo ugdymo mokyklų veiklai ir teminius klausimynus atskiroms jos sritims (Rezultatai, Ugdymas(is) ir mokinių patirtys, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba), grįžtamojo ryšio klausimynus pamokų kokybei, plačiojo įsivertinimo klausimynus neformaliojo švietimo mokyklų (teikėjų) veiklai ir teminius klausimynus atskiroms jos sritims (Ugdymo(si) pasiekimai ir pažanga, Ugdymo organizavimas, Ugdymo(si) aplinkos, Lyderystė ir vadyba) įsivertinti.

Daugiau informacijos – 

https://www.nsa.smm.lt/2021/10/07/iqes-online-lietuva-sistemoje-atnaujinti-mokyklu-veiklos-kokybes-isivertinimo-instrumentai/