Fizinio ugdymo metodinis būrelis

VISAGINO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ  FIZINIO UGDYMO METODINIS BŪRELIS

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos Mokykla Kvalifikacinė kategorija
1. Juozas Luneckas Pirmininkas Visagino Draugystės progimnazija Mokytojas
2. Dana Ramanauskienė Sekretorė Visagino „Verdenės“ gimnazija Metodininkė
3. Aleksej Miačin Narys Visagino „Verdenės“ gimnazija Metodininkas
4. Nadežda Polikarpova Narė Visagino „Verdenės“ gimnazija Vyresnioji mokytoja
5. Andrej Kolga Narys Visagino „Atgimimo“

gimnazija

Metodininkas
6. Jana Kravcova Narė Visagino „Atgimimo“

gimnazija

Mokytoja
7. Fernandas Juchnevičius Narys Visagino „Žiburio“ pagrindinė mokykla Vyresnysis mokytojas
8. Jelena Zubova

 

Narė Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija Metodininkė

 

9. Tatjana Michailiuta

 

Narė Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija Metodininkė

 

10. Ivan Leonovič Narys Visagino „Gerosios vilties“ progimnazija Vyresnysis mokytojas